top of page

Nasi klienci są przede wszystkim!

Dymamic-Finance-Manager-Coventry-400x300
Rachunkowość i podatki
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z UoR,

 • rozliczanie podatków i danin publicznych,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracje podatkowych,

 • prowadzenie rejestrów podatkowych;

 • prowadzenie ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, własności intelektualnej,

 • wsparcie kontroli podatkowych,

 • przygotowanie i wysłanie sprawozdań do GUS. 

images.jpg
Kadry i płace
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulaminom wynagradzania klienta (przygotowanie listy płac podstawowej, list dodatkowych), 

 • pełna obsługa umów o pracę i umów cywilno-prawnych (umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich), 

 • przygotowanie i przekazanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z imiennymi raportami, 

 • sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-4R,

 • zarządzanie aktami osobowymi pracowników,

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. 

15577.jpg
Doradztwo księgowe
 • bieżące porady księgowe,

 • konsultacje w zakresie spraw kadrowo-pracowych w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim, 

 • konsultacje w zakresie zatrudnienia personelu klienta,

 • przygotowanie dodatkowych raportów (na życzenie klienta),

 • współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi;

 • fakturowanie,

 • analiza umów biznesowych z klientami.

 • sporządzanie deklaracji dla osób fizycznych.

bottom of page